Tennisclub Warffum

Reglementen

Hoe zat het ook al weer?

Direct naar het toernooireglement


Baanreglement:

Het bestuur wil uw aandacht vestigen op enkele "spelregels" met betrekking tot het gebruik van de tennisbanen, clubhuis en het introduceren van gastspelers. 

Alhoewel wij als kleine vereniging zo goed als onbekend zijn met het verschijnsel wachttijden, kan het voorkomen dat bij aankomst op het tenniscomplex beide banen bezet zijn. De spelers die het langst op de baan zijn, dienen als eersten plaats te maken voor de nieuwkomers. Daarbij mag een enkelspel maximaal 20 minuten worden voortgezet, voor een dubbelspel geldt een uitlooptijd van 30 minuten. Een wedstrijd in competitieverband (zomeravondcompetitie; laddercompetitie) mag altijd worden uitgespeeld. Tijdens de tennisles kan er op beide banen niet recreatief gespeeld worden. 

De trainingen worden vanaf 18.00 uur op de  vrijdagavond gegeven. Ook dient rekening gehouden te worden dat op de woensdagavond vanaf 18.30 uur er een Toss avond gehouden wordt, waarbij uiteraard alle leden van harte welkom zijn om eens een balletje te slaan. 

Toernooidagen en het data voor de Toss middagen en - avonden worden per mail gecommuniceerd. 

Het spreekt vanzelf dat wij met de nodige voorzichtigheid omgaan met het clubhuis en de materialen. Daarom een paar spelregels :

Alleen leden van de TC Warffum hebben toegang tot de banen en het clubhuis. Uitzonderingen hierop zijn te houden wedstrijden in competitieverband.

Draag (tennis)schoeisel met een zogenaamde omnizool met een visgraatprofiel (geschikt voor het spelen op gravel/kunstgras).

Bij een droge, stoffige baan wordt geadviseerd voorafgaand aan het spelen te sproeien/beregenen.

Na beëindiging van het spel: sleep altijd de baan met het sleepnet en hang het sleepnet weer op. Veeg de lijnen. Hang ook de harken en andere voor u ter beschikking gestelde materialen weer op.

Laat zo veel mogelijk gravel op de baan liggen: klop het profiel van de schoenen uit voordat de baan verlaten wordt.

Indien er gebruik gemaakt wordt van de verlichting: schakel het licht uit na het verlaten van de baan tenzij er spelers na u de baan willen gebruiken.De verlichting dient in ieder geval uiterlijk om 23.00 uur te worden uitgeschakeld. De verlichting kan afzonderlijk per baan worden geschakeld en de schakelaar hangt in de kantine. De verlichting op het pad kan met behulp van de schakelaar naast de deur en op de eerste paal worden bediend.Toernooireglement:

Wedstrijdreglement clubkampioenschappen


De opzet is vergelijkbaar met voorgaande jaren, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk speelt. Dat kost tijd en daarom worden de wedstrijden over een reeks van avonden verdeeld. 

We spelen in principe op de maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagavonden en op de zaterdagen.


Als je niet hoeft te spelen ben je natuurlijk wel welkom. Het is fijn om publiek bij de wedstrijden te hebben.


    1.    Er wordt gespeeld volgens het door de wedstrijdleiding opgestelde schema. Wees tijdig aanwezig (half uur eerder), een wedstrijd kan eerder afgelopen zijn;

    2.    Er wordt gespeeld met ballen van de TC Warffum.

    3.    We spelen bij de poulewedstrijden maximaal  1 uur. Op aangeven van de wedstrijdleiding stopt de wedstrijd. De speeltijd is inclusief inspelen.

    4.    Er wordt gespeeld om twee sets. Per set krijgt de winnaar één punt. Dit betekent dat de uitslag 1 – 1 kan zijn. Er is geen 3e set.

    5.    Bij de stand van 6 – 6 wordt een tiebreak gespeeld.

    6.    De stand bij het eindsignaal bepaald de uitslag. Een game wordt dus niet uitgespeeld. Is de stand in de set gelijk, dan krijgt ieder 0,5 punt. Speelt men nog in de eerste set, dat krijgt de speler die voor staat 2 punten en bij een gelijke stand ieder 1 punt. Er zijn altijd 2 punten te verdelen. De 2e set is begonnen als de eerste bal van de 1e game is geslagen. (mochten er nog geen punten zijn gemaakt dan is de eindstand in de 2e set 

(0 – 0)

    7.    Wanneer een speler zonder afzeggen niet komt opdagen, krijgt de tegenpartij 2 punten met een saldo aan games van 0.

    8.    Wanneer een speler om wat voor reden dan ook uitvalt en het toernooi niet uit kan spelen, vervallen alle gespeelde wedstrijden van betrokkene in deze poule.

    9.    De stand in de poule wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Is dit gelijk, dan wordt de volgorde bepaald door het onderlinge resultaat. Is ook dit gelijk dan wordt gekeken naar het saldo van de totale games (voor en tegen). Is ook dit gelijk, dan wordt de plaats in de poule bepaald door het lot.

    10.    De nummers 1 van elke poule en de beste nummer 2 gaan door naar de halve finale. 

Bij de indeling van de halve finales speelt de beste nummer 2 niet tegen de nummer 1 uit dezelfde poule, maar tegen de nummer 1 uit de volgende poule (voorbeeld: beste nr 2 poule 2 speelt dan tegen de nummer 1 van poule 3)

    11.    Vanaf de halve finale gaat het om 2 gewonnen sets. We spelen niet op tijd. De wedstrijden worden volledig gespeeld.

    12.    Indien wedstrijden door regen of blessures niet gespeeld kunnen worden, dan zijn er in het schema op een aantal dagen wel inhaal mogelijkheden. Mocht de finaleronde door weersomstandigheden niet doorgaan, dan is er nadien nog de mogelijkheid om niet gespeelde wedstrijden in te halen, mits vóór de nieuwe datum van de finaleronde. Van de spelers wordt gevraagd een uiterste inspanning te doen om alle wedstrijden vóór de finaleronde te spelen.

    13.     In zaken waarin dit reglement niet voorziet, bepaald de wedstrijdleiding hoe wordt gehandeld.


Wij wensen jullie veel tennisplezier toe en rekenen op een sportieve week.

Ons motto is ook dit jaar: meedoen is belangrijker dan winnen.


De wedstrijdleiding: Betto Meijer